Sústruženie kotúčov - pro cut

Opracovaním znehodnotených kotúčov systémom  PRO – CUT dosiahneme:


  • 1.Výbornú dosadaciu brzdnú plochu v pomere kotúč/platničky, čím zabezpečíme požadovaný brzdný výkon, ktorý je prinajmenšom porovnateľný s brzdným výkonom pri kúpe nových kotúčov. 

  • 2. Zosúladenie nápravových komponentov a odstránenie vibrácii. Výsledný efekt je preukázateľne efektívny, odstráni všetky vibrácie - aj ich kombináciu - kotúč-náboj-uloženie.