Likvidácie poistných udalostí

Likvidácia poistných udalostí nikdy nebola jednoduchšia!

Pri prasknutom okne volajte
0908 587 568

Pri nehodách a haváriách
0917 825 801

A všetko vybavíme za Vás

V stresovej situácií, akou je poistná udalosť je dohadovanie sa s poisťovňou tou poslednou vecou, o ktorú ešte stojíte. Preto to nechajte na nás, my Vás odbremeníme a všetko vybavíme.

  • Nahlásime poistnú udalosť príslušnej poisťovni
  • Vykonáme obhliadku rozbitého skla (pri haváriách dohodneme Vám vyhovujúci termín obhliadky vozidla)
  • Poskytneme poradenstvo
  • Poskytneme náhradné vozidlo
  • Opravíme sklo/auto
  • Doručíme dokumenty poisťovni (pokiaľ išlo o škodu z havarijného poistenia)
  • Možnosť aj bezhotovostnej opravy

BRP Top & Autosklo

Patríme do siete Autosklo H&D a vykonávame obhliadky pre všetky poisťovne. Celú poistnú udalosť vybavíte u nás na jednom mieste

BRP Top ako zmluvný servis s